גן קשת - גן מועצה

גני ילדים • 20/2/2018 כניסות

גן קשת פועל מטעם המועצה ומיועד לגילאי 6-3. הגן עוסק בכל תחומי הדעת, לפי תכנית הליבה של משרד החינוך. נוסף על כך, הגן הוא גן ירוק, המקדם שמירה על איכות הסביבה. הילדים יוצאים לסיורים לימודיים ומשימות חקר בנושאי טבע ואקולוגיה, מתוודעים לסביבה הקרובה, שותלים, נוטעים ומטפחים אותה.
ה'אני מאמין' של צוות הגן הוא שֶׁכּול ילד יחוש בטוח, מוגן, רצוי ואהוב. זאת מתוך הכרה בכך שמקום המקנה לילד ביטחון, אהבה ושלווה יאפשר פניוּת ללמידה, חשיבה ויצירתיוּת, ויעודד סקרנות, עצמאות והתפתחות אישית של הילד. בבסיס החינוך בגן עומדת התפיסה שלפיה כל ילד הוא יחיד ומיוחד, וזקוק לליווי מותאם אישית בהתפתחותו. צוות הגן שם לו למטרה לקדם את הילדים מבחינה רגשית, חברתית, מוטורית, קוגניטיבית ושפתית באופן מאתגר, יצירתי וחוויתי תוך כדי שמירה על כבודו של הילד. הגננות והסייעות בגן קשובות לצורכי הילדים ומכירות בכישוריהם ובקשייהם, מגלות את יכולותיו האישיות של כל ילד ומטפחות אותן, בד בבד עם הצבת גבולות ברורים.
הגן עוסק בהקניית ערכים, לימוד מיומנויות בין-אישיות, רגשיות והתנהגותיות הן בדרך של מתן דוגמה הן בכך שכל ילד מקבל אפשרות לחקור, ללמוד ולהתנסות, כך שהחוויה והתהליך שהילד עובר יהפכו עבורו לכוח מניע ללמידה.
עם צוות הגן נמנים:
יאירה אייזנברג – גננת ומנהלת הגן
אורנה זכריה – גננת
יעל שחר – סייעת
ליאורה פרימר – סייעת
דרכי התקשרות:
טלפון:08-9765850
אופן הרישום לגן
הרישום לגן מתבצע דרך מחלקת גני הילדים במועצה האזורית חבל מודיעין.