חוות יצחק לגידול פטריות

עסקים • 22/2/2018 כניסות

חווה לגידול פטריות ממינים שונים בהנהלתו של יצחק ארז.